2019.166
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 19/4/2019
Κατασκευή κυκλικών κόμβων επί της Ε.Ο. Λάρισας- Φαρσάλων.Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 81571

Καταληκτική ημερομηνία: 14/5/2019, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 3.450.000,00 € (με ΦΠΑ)