2019.161
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 15/4/2019
Συντήρηση-βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Σταδίου Νεάπολης Βόλου.
Α/Α συστήματος 81501

Καταληκτική ημερομηνία: 6/5/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 250.000,00 € (με ΦΠΑ)