2019.158
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 12/4/2019
Έργα αποκατάστασης οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕΜΣ από θεομηνία Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2018 (Τμήμα Ζαγορά - Χορευτό).
α.α. συστήματος 81414

Καταληκτική ημερομηνία: 7/5/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.850.000,00 € (με ΦΠΑ)