2019.156
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 10/4/2019
Παροχή υπηρεσιών για το υποέργο 76 : «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ»


Καταληκτική ημερομηνία: 23/4/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)