2019.155
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 10/4/2019
Πρόσκληση ΑΠ681/10-04-19 για εργασίες συντήρησης, επέκτασης, παραμετροποίησης και ένταξης του μηχανογραφικού και δικτυακού εξοπλισμού οργ.μονάδων σε επίπεδο ΠΕ Λάρισας & Περιφέρειας Θεσσαλίας

Καταληκτική ημερομηνία: 17/4/2019, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 8.680,00 € (με ΦΠΑ)