2019.144
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 5/4/2019
Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» υποέργο 5, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019»


Καταληκτική ημερομηνία: 19/4/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)