2019.143
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 5/4/2019
Διακήρυξη προμήθειας χρώματος για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Λάρισας» ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019»


Καταληκτική ημερομηνία: 19/4/2019, 9:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)