2019.142
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 5/4/2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων (υγρών – στερεών) και νερών, για την παρακολούθηση οικοσυστημάτων των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων

Καταληκτική ημερομηνία: 19/4/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)