2019.141
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 5/4/2019
Αποκατάσταση Οδού από Βερδικούσια - Παλιάμπελα - Αμπελιά έως διασταύρωση στη θέση "Βαρκός" από θεομηνία με Α/Α συστήματος 81202

Καταληκτική ημερομηνία: 6/5/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 426.800,00 € (με ΦΠΑ)