2019.128
Τακτικός Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 5/4/2019
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Translating Industry 4.0 to improved SME policy
instruments targeting innovation”- “INNOPROVEMENT” CPV: 79410000-1

Καταληκτική ημερομηνία: 3/5/2019, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 76.800,00 € (με ΦΠΑ)