2019.120
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 4/4/2019
Μελέτη βελτίωσης Π.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Τμήμα από Ι/Κ Καράγιωργα έως Ι/Κ Συκουρίου. Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 81084

Καταληκτική ημερομηνία: 6/5/2019, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 149.705,34 € (με ΦΠΑ)