2019.80
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 14/3/2019
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "Εκτέλεση Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στις Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2019".

Καταληκτική ημερομηνία: 29/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 70.000,00 € (με ΦΠΑ)