2019.78 σε ισχύ
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 7/3/2019
Συντήρηση βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου "Παντελής Μαγουλάς". α.α. συστήματος 71239

Καταληκτική ημερομηνία: 8/4/2019, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 329.000,00 € (με ΦΠΑ)