2019.77
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 6/3/2019
Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 στην περιοχή του Δήμου Μουζακίου στο Δ.Δ. Μαγουλίτσας εντός της ευρείας κοίτης του πάμισου ποταμού. Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 79940

Καταληκτική ημερομηνία: 1/4/2019, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 248.000,00 € (με ΦΠΑ)