2019.73
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 6/3/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την ΠΕ Λάρισας

Καταληκτική ημερομηνία: 19/3/2019, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 8.344,00 € (με ΦΠΑ)