2019.69
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Διάφορα

Ανάρτηση: 4/3/2019
Ωρίμανση έργου διαχείρισης υγρών αποβλήτων ΔΚ Ζαγοράς, Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.
α.α.συστήματος 80804

Καταληκτική ημερομηνία: 5/4/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 309.133,64 € (με ΦΠΑ)

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Διευκρινήσεις [Ενημέρωση: 8/3/2019 9:17:17 πμ]