2019.65
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 27/2/2019
Διακήρυξη 01/2019 – Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Καταληκτική ημερομηνία: 22/3/2019, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 217.207,71 € (με ΦΠΑ)