2019.64
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 25/2/2019
Έργα αποκατάστασης οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕΜΣ απο θεομηνία Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2018 (α.α. συστήματος 80548)

Καταληκτική ημερομηνία: 19/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 € (με ΦΠΑ)