2019.63
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 25/2/2019
Δίκτυα αποχέτευσης ΤΚ Ομολίου

Καταληκτική ημερομηνία: 27/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 3.476.476,97 € (με ΦΠΑ)