2019.56
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 21/2/2019
Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μελιβοίας - Παλιουριάς από θεομηνία με Α/Α συστήματος 80525

Καταληκτική ημερομηνία: 22/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 490.000,00 € (με ΦΠΑ)