2019.46
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 14/2/2019
Αποκατάσταση Εθνικής Οδού 26 από θεομηνία στα όρια Δ.Ε. Βερδικούσιας με Α/Α συστήματος 80385

Καταληκτική ημερομηνία: 18/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 580.000,00 € (με ΦΠΑ)