2019.45
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 14/2/2019
«Αποκατάσταση Βλαβών που Προκλήθηκαν από Έντονα Πλημμυρικά Φαινόμενα σε Περιοχές Εκατέρωθεν του Πηνειού Ποταμού στην Π.Ε. Τρικάλων από 23/2/2018 έως 26/2/2018 (Δίκτυα Άρδευσης, Μνημεία)», Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 79368

Καταληκτική ημερομηνία: 19/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 8.200.000,00 € (με ΦΠΑ)