2019.42
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 11/2/2019
«Συντήρηση, Ασφαλτοστρωμένου Οδικού Δικτύου Περιοχής Πύλης ΠΕ Τρικάλων 2019», Αρ. Συστήματος ΕΣΥΔΗΣ: 79341

Καταληκτική ημερομηνία: 7/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)