2019.41
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 8/2/2019
"Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών εθνικού - επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας 2017-2018"

Καταληκτική ημερομηνία: 7/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 130.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Διευκρινίσεις [Ενημέρωση: 12/2/2019 9:13:23 πμ]