2019.40
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 7/2/2019
Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων σε παραποτάμιες θέσειςτου Εννιπέα ποταμού περιοχής Φαρσάλων, χρήση 2019

Καταληκτική ημερομηνία: 13/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 100.000,00 € (με ΦΠΑ)