2019.39
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 7/2/2019
Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων στον ποταμό Πηνειόστις θέσεις 5oυ Aντλιοστασίου - Ομολίου – Παλαιοπύργου, χρήση 2019

Καταληκτική ημερομηνία: 13/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 248.000,00 € (με ΦΠΑ)