2019.35
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής

Ανάρτηση: 2/2/2019
Πρόσκληση ενδιαφέροντος ΑΠ191/01-02-2019 για προμήθεια και εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης οπτικοακουστικού υλικού, για την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο) Περιφέρειας Θεσσαλίας

Καταληκτική ημερομηνία: 12/2/2019, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 10.478,00 € (με ΦΠΑ)