2019.34
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 1/2/2019
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της ΠΕ Καρδίτσας-Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Καταληκτική ημερομηνία: 13/2/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 71.642,24 € (με ΦΠΑ)