2019.29
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 31/1/2019
Αποκατάσταση τεχνικών στον παραλιακό άξονα για την αντιμετώπιση θεομηνίας με Α/Α συστήματος 80056

Καταληκτική ημερομηνία: 12/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 565.000,00 € (με ΦΠΑ)