2019.24
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 25/1/2019
Αποκατάσταση μεγάλης ολίσθησης Ε.Ο 3 Φαρσάλων - Λάρισας στη Χ.Θ. 74+400 (ύψος Χαλκιάδων) από θεομηνία με Α/Α Συστήματος 79393

Καταληκτική ημερομηνία: 4/3/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 610.000,00 € (με ΦΠΑ)