2019.23
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 24/1/2019
«Συντήρηση, Ασφαλτοστρωμένου Οδικού Δικτύου Περιοχής Τρικκαίων ΠΕ Τρικάλων 2019»,Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 79328


Καταληκτική ημερομηνία: 19/2/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 210.000,00 € (με ΦΠΑ)