2019.20
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής

Ανάρτηση: 15/1/2019
Προμήθεια εξοπλισμού για το Γήπεδο Μπάσκετ Σκιάθου

Καταληκτική ημερομηνία: 5/2/2019, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)

Τεύχη δημοπράτησης

Διευκρινίσεις [Ενημέρωση: 21/1/2019 10:35:56 πμ]