2019.19
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 15/1/2019
Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού με νέα τύπου LED στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Θεσσαλίας

Καταληκτική ημερομηνία: 21/2/2019, 2:00 μμ
Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 € (με ΦΠΑ)