Αντιπεριφερειάρχες

Σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπάρχουν: τέσσερεις (4) Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) και τρεις (3) Θεματικοί.

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λάρισας
τηλ.: 2413.511191-2

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μαγνησίας
τηλ.: 24213.52713

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων
τηλ.: 24310.27445

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καρδίτσας
τηλ.: 24413.50102
Μπίλλης Απόστολος

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Πινακάς Βασίλειος

Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας κ Πρόνοιας
Λιούπας Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Απασχόλησης κ Δια βίου Μάθησης
Χαλέβας Κωνσταντίνος

Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού σχεδιασμού κ Πολιτικής Γης
Γακόπουλος Χρήστος

Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης κ Εμπορίου
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος

Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Μεταφορών κ Επικοινωνιών