Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

Την 26η & 27η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη & Παρασκευή αντίστοιχα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) στην Λάρισα, θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις (Θεωρητικό –Πρακτικού Μέρους) για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας: Συντηρητών Ηλεκτρολόγων ,Δ ’ Ειδικότητας.
και,

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ