Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ισόγειο (αίθουσα τηλεδιασκέψεων) στις 18/03/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. για να μετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας στην οποία θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ