Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019
Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα