Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων (Πρακτικού μέρους) Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018
Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:
Την 13η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και στις εγκαταστάσεις:

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ