ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας
 
Σχετικό Υλικό
Περιγραφή
Μέγεθος
Δημοσίευση
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Καλλισθένους 27
Τηλέφωνο: 2413-511.254
Email: z.samara***
Πληροφορίες: Σαμαρά Ζωή
αντικαταστήστε τα *** με το @thessaly.gov.gr
 
Σχετικό Υλικό
Περιγραφή
Μέγεθος
Δημοσίευση
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Καλλισθένους 27
Τηλέφωνο: 2413-511.254
Email: z.samara***
Πληροφορίες: Σαμαρά Ζωή
αντικαταστήστε τα *** με το @thessaly.gov.gr
ΠΑΑ Υπομέτρο 6.3 ""Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ""
 
Σχετικό Υλικό
Περιγραφή
Μέγεθος
Δημοσίευση
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Καλλισθένους 27
Τηλέφωνο: 2413-511.254
Email: z.samara***
Πληροφορίες: Σαμαρά Ζωή
αντικαταστήστε τα *** με το @thessaly.gov.gr
 
Σχετικό Υλικό
Περιγραφή
Μέγεθος
Δημοσίευση
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Καλλισθένους 27
Τηλέφωνο: 2413-511.254
Email: z.samara***
Πληροφορίες: Σαμαρά Ζωή
αντικαταστήστε τα *** με το @thessaly.gov.gr
 
Σχετικό Υλικό
Περιγραφή
Μέγεθος
Δημοσίευση
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Καλλισθένους 27
Τηλέφωνο: 2413-511.254
Email: z.samara***
Πληροφορίες: Σαμαρά Ζωή
αντικαταστήστε τα *** με το @thessaly.gov.gr
 
Σχετικό Υλικό
Περιγραφή
Μέγεθος
Δημοσίευση
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Καλλισθένους 27
Τηλέφωνο: 2413-511.254
Email: z.samara***
Πληροφορίες: Σαμαρά Ζωή
αντικαταστήστε τα *** με το @thessaly.gov.gr