Πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

24/6/2019
Πρωτότυπος τίτλος (ENG): Construction & demolition waste management policies for improved resource efficiency
CONDEREFF Συν. Προϋπ/σμός: 1.617.955,00€
Περίληψη[Summary]
Η πρόκληση και η ευκαιρία που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες που συνεργάζονται για το έργο CONDEREFF είναι να επιταχύνουν τις εργασίες για βελτίωση των πολιτικών που φορούν τα πρωτόκολλα διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ από κατασκευή και την κατεδάφιση (ΑΕΚΚ) και η μετάβαση στην κυκλική οικονομία μέσω της ανακύκλωσης. Στόχος είναι ο πολλαπλασιασμός των υποδομών και των μεθόδων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ΑΕΚΚ καθώς αυτός αναμένεται να εισαγάγει νέες, «πράσινες» ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι περιφέρειες μπορούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα για να επηρεάσουν εξελίξεις και να στηρίξουν σχέδια και διαδικασίες προς αυτήν την κατεύθυνση.
Summary [Περίληψη]
The challenge and opportunity faced by the CONDEREFF regions is to accelerate their policy work on improving resource efficiency at territorial level. Τhe EU Construction & Demolition Waste Management Protocol and the transition towards Circular Economy can guide the regulative roll-out of C&D waste management across EU regions; accordingly, the proliferation of infrastructures & methods for recycling and re-use of C&D waste materials can introduce a green growth opportunity. Regions can exploit this opportunity by improving their policy instruments to factor these developments in, and support projects and processes to this direction.
Στόχοι
- 7 σχέδια δράσης με στόχο τη βελτίωση των 7 μέσων πολιτικής που εξετάζονται
- 3 διαπεριφερειακά εργαστήρια, 1 επίσκεψη ανταλλαγής εμπειριών και 1 συμπόσιο πολιτικής και βιομηχανίας
- 42 συναντήσεις περιφερειακών φορέων
- 7 περιφερειακές συνεδριάσεις εμπιστοσύνης
- 10 συμβουλές πολιτικής για τη μεταφορά των διδαγμάτων που αποκτήθηκαν πέρα από την εταιρική σχέση
- 1 εργαλειοθήκη "παρακολούθησης και αλλαγής C & D"
- 1 σύνοψη βέλτιστων πρακτικών
- 4 κοινές θεματικές μελέτες και αναλύσεις
Χρονοδιάγραμμα: 1/6/2019 - 31/5/2023Διάρκεια: 4 έτη
Εταίροι / Partners
 
 
Διακριτικός Τίτλος
Προϋπ/σμός
Ισπανία
Polytechnic University of Valencia  [Συντ]
250.640,00€
Αυστρία
Styrian Provincial Government – Department 14 – Water management, Resources and Sustainability
239.131,00€
Ιταλία
Lazio Region
212.803,00€
Γερμανία
isw Institute for Structural Policy and Economic Development
208.114,00€
Ιταλία
Italian national agency for new technologies, energy and sustainable economic development
166.663,00€
Ελλάδα
Περιφέρεια Θεσσαλίας
157.755,00€
Γαλλία
Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment Agency
149.043,00€
Σχετικό Υλικό - Δημοσιότητα