Διαβούλευση Β1' Σταδίου Μελετών (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Αργιθέας, Ανατολικής Αργιθέας, Αχελώου.

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015
Τα τεύχη του Β1’ σταδίου των μελετών «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)» των Δημοτικών Ενοτήτων Αργιθέας, Ανατολικής Αργιθέας & Αχελώου διαβιβάστηκαν από τη Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Δήμο και είναι διαθέσιμα για την ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.
Λήξη Διαβούλευσης: Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016