Μ.Π.Ε. Εκκοκκιστήριο βάμβακος ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. Δ. Κιλελέρ

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υφιστάμενου εκκοκκιστηρίου βάμβακος με ταυτόχρονη εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας συνολικής ισχύος 1MW, ιδιοκτησίας της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε., που βρίσκεται στο 25ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, στην Τ.Κ. Αχιλλείου του Δ. Κιλελέρ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.pdf [743 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.pdf [4.991 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.pdf [3.194 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ.pdf [2.701 KB]
 • ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.pdf [932 KB]
 • ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.pdf [1.519 KB]
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΦΡΑΣ.pdf [253 KB]
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.pdf [145 KB]
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.pdf [539 KB]
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ.pdf [746 KB]
 • ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf [596 KB]
 • ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.pdf [3.192 KB]
 • ΚΑΤΟΨΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf [1.458 KB]
 • Μ.Π.Ε..pdf [10.110 KB]
 • ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ.pdf [495 KB]
 • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΔΔΗΕ.pdf [1.535 KB]
 • ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΑ.pdf [871 KB]
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf [594 KB]