ΣΜΠΕ Διαχείρισης Απορροής Ποταμών Θεσσαλίας (EL 08)

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): "1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL 08)".
Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  • EL08_1REV_P18_SMPE (1).pdf [16.115 KB]