ΜΠΕ Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Ομβρίων και Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων οικισμού Αργυροπουλίου

Πέμπτη 13 Απριλίου 2017
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου « Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Ομβρίων και Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων οικισμού Αργυροπουλίου» στην Τ.Κ. Αργυροπουλίου του Δ. Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας.
Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 1-50000.pdf [8.346 KB]
 • 2-5000.pdf [6.617 KB]
 • 3-ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ.pdf [5.253 KB]
 • ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ.pdf [152 KB]
 • 1-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.pdf [3.557 KB]
 • 10- ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΑΦΡΟΥ.pdf [128 KB]
 • 11- ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΚΒΟΛΗΣ ΤΑΦΡΟΥ.pdf [176 KB]
 • 2-ΔΕΞΑΜΕΝΗ IMHOFF.pdf [236 KB]
 • 3-ΚΛΙΝH 1.pdf [498 KB]
 • 4-ΚΛΙΝH 2.pdf [416 KB]
 • 5- ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ.pdf [144 KB]
 • 6 - ΚΛΙΝΕΣ ΙΛΥΟΣ.pdf [569 KB]
 • 7- ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ.pdf [140 KB]
 • 8- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ.pdf [247 KB]
 • 9-ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ.pdf [554 KB]
 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗ ΜΠΕ.pdf [275 KB]
 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΠΕ.pdf [298 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf [257 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf [158 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf [336 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf [512 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf [101 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf [99 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf [101 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf [514 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf [238 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf [219 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf [355 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf [740 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf [101 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf [819 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ.pdf [442 KB]
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.pdf [85 KB]
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.pdf [68 KB]
 • ΦΩΤΟ.pdf [738 KB]
 • 7Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ.pdf [535 KB]
 • ΑΕΠΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ.pdf [2.538 KB]
 • ΑΕΠΟ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε..pdf [717 KB]
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ.pdf [520 KB]
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΧΩΠ.pdf [695 KB]
 • ΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ.pdf [483 KB]
 • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ.pdf [1.243 KB]
 • ΠΡΟΕΓΚΤΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ.pdf [1.145 KB]
 • ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ.PDF [172 KB]
 • ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.pdf [248 KB]