ΜΠΕ του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων οικισμού Σαρανταπόρου», Δ. Ελασσόνας

Τρίτη 11 Απριλίου 2017
Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων οικισμού Σαρανταπόρου» στην Τ.Κ. Σαρανταπόρου, της Δ.Ε. Σαρανταπόρου, στο Δ. Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 1-50000.pdf [8.563 KB]
 • 2-5000.pdf [2.242 KB]
 • 1-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.pdf [8.140 KB]
 • 2-ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜ.pdf [8.396 KB]
 • 3-MONAΔΑ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗ.pdf [2.415 KB]
 • 4-ΣΙΦΩΝΑΣ.pdf [5.101 KB]
 • 5-A ΒΑΘΜΙΑ ΚΛΙΝΗ.pdf [13.271 KB]
 • 6-B ΒΑΘΜΙΑ ΚΛΙΝΗ.pdf [13.213 KB]
 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.pdf [285 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.pdf [263 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.pdf [158 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.pdf [388 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.pdf [459 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.pdf [101 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.pdf [99 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.pdf [101 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.pdf [528 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.pdf [243 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.pdf [226 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.pdf [272 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.pdf [425 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.pdf [102 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.pdf [643 KB]
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.pdf [435 KB]
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.pdf [82 KB]
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.pdf [68 KB]
 • ΦΩΤΟ.pdf [663 KB]
 • 05-04-16_ΕΙΣΟΔΟΣ.pdf [754 KB]
 • 05-04-16_ΕΞΟΔΟΣ.pdf [752 KB]
 • 16-03- 16_ΕΙΣΟΔΟΣ.pdf [763 KB]
 • 16-03-16_EΞΟΔΟΣ.pdf [752 KB]
 • 20-07-16_ ΕΞΟΔΟΣ.pdf [158 KB]
 • 20-07-16_ΕΙΣΟΔΟΣ.pdf [154 KB]
 • 7η αρχαιολογία.pdf [489 KB]
 • Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων.pdf [4.162 KB]
 • Δασαρχείο.pdf [440 KB]
 • ΙΕ Αρχαιολογία.pdf [455 KB]
 • Καθορισμός Αποδέκτη.pdf [1.152 KB]
 • ΝΕΧΩΠ.pdf [1.168 KB]
 • ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.pdf [248 KB]
 • Τροποποίηση ΕΠΟ.pdf [1.141 KB]