ΜΠΕ του έργου "Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Παλαμά», ΠΕ Καρδίτσας

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017
Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «, στο Δ. Παλαμά της Π.Ε. Καρδίτσας.
Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017