ΜΠΕ Τυροκομείο Γιαννώτα Δημ. Δ. Τυρνάβου

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τυροκομείου φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γιαννώτα Δημητρίου, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο γήπεδο υπ΄ αριθμ. ΚΑΕΚ 311522104084, στο Δήμου Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας, στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 9 Μαΐου 2017