ΑΕΠΟ Εργοστάσιο παραγωγής ιατροτεχνολογικών και φαρμακευτικών προϊόντων RONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε Δ. Τεμπών

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019
Μελέτη Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας με τίτλο «Εργοστάσιο παραγωγής ιατροτεχνολογικών και φαρμακευτικών προϊόντων ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘RONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε.’ στο Ο.Τ. 12 της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, στη Δ.Ε. Μακρυχωρίου, στο Δήμο Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506185 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019