ΜΠΕ Επανατοποθέτηση και Επαναλειτουργία εκπαιδευτικού σχοινοσιδηρόδρομου (λιφτ), Δ. Τεμπών

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Επανατοποθέτηση και Επαναλειτουργία εκπαιδευτικού σχοινοσιδηρόδρομου (λιφτ), στη θέση «Κάναλος» Κισσάβου, της Δ.Ε. Νέσσωνος, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • T ΕΝΤΥΠΟ.pdf [1.034 KB]
 • Y ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΠΕ.pdf [213 KB]
 • ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 13 9 2019.pdf [419 KB]
 • ΜΠΕ ΛΙΦΤ ΚΑΝΑΛΟΣ 16 9 2019_signed_signed_signed_signed_signed_signed.pdf [6.324 KB]
 • 1 ΧΑΡΤΗΣ 5000 .pdf [889 KB]
 • 2 ΧΑΡΤΗΣ 50000 .pdf [917 KB]
 • 3 ΧΑΡΤΗΣ 8 (ΠΙΣΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ.pdf [1.864 KB]
 • 4 ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΥΣ 50000.pdf [6.664 KB]
 • 1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ .pdf [4.081 KB]
 • 2 ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΜΗ Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 .pdf [967 KB]
 • 3 ΚΑΤΟΨΗ ΒΑΣΕΩΝ LIFT .pdf [697 KB]
 • 4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ .pdf [878 KB]
 • 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ λιφτ από ΕΥΠΑΤΕ.pdf [3.675 KB]
 • 10 prospectus lift 3.pdf [654 KB]
 • 11 prospectus lift 4.pdf [514 KB]
 • 2 ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΠΕΧΩΣΧ ΙΟΥΝ 7.pdf [94 KB]
 • 3 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (για το λιφτ).pdf [801 KB]
 • 4 ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (για το λιφτ).pdf [427 KB]
 • 5 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ-ΚΤΙΣΜΑ.pdf [2.332 KB]
 • 6 ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ-ΚΤΙΣΜΑ.pdf [856 KB]
 • 7 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΕΘΑ.pdf [378 KB]
 • 8 prospectus lift 1.pdf [413 KB]
 • 9 prospectus lift 2.pdf [623 KB]