ΜΠΕ δύο ενεργών όμορων λατομικών χώρων σχιστολιθικών πλακών, Δ. Ν. Πηλίου

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δύο ενεργών όμορων λατομικών χώρων σχιστολιθικών πλακών, στη θέση ΄Παλιομέλισσο΄ Συκής, Δήμος Νοτίου Πηλίου Π.Ε. Μαγνησίας, εντός θεσμοθετημένης λατομικής περιοχής συνολικού εμβαδού 365414τ.μ. (283,464στρ., & 81,92στρ.) με φορέα τον Δήμο Νοτίου Πηλίου.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • T_ΛΑΤΟΜΕΙΑ_ΣΥΚΗΣ.pdf [975 KB]
 • Y-7_ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΥΚΗΣ.pdf [234 KB]
 • ΜΠΕ_ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ_ΠΑΛΙΟΜΕΛΙΣΣΟ_ΣΥΚΗΣ.pdf [49.862 KB]
 • ΣΔΕΑ_ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ_ΣΥΚΗΣ.pdf [10.766 KB]
 • ΣΥΝ_ΜΕΛΕΤΗ_ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ.pdf [4.852 KB]
 • ΣΥΝ_ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ_ΜΕΛΕΤΗ.pdf [3.508 KB]
 • Δ1_ΔΙΑΤΟΜΕΣ.pdf [4.238 KB]
 • Δ2_ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.pdf [1.821 KB]
 • Ο1_ΛΑΤΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ_ΣΥΝΤΕΤΑΓΜ.pdf [9.759 KB]
 • Ο2_ΤΕΛΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ.pdf [4.622 KB]
 • Ο3_ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ_ΡΕΜΑΤΟΣ.pdf [5.527 KB]
 • Ο4_ΧΡΟΝΙΚΗ_ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.pdf [770 KB]
 • Π2_ΣΧΟΟΑΠ_ΑΦΕΤΩΝ.pdf [2.412 KB]
 • Τ1_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΚΟΡΕΝΤΗ.pdf [2.761 KB]
 • Χ6_ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ.pdf [69.899 KB]
 • Χ7_ΚΑΛΥΨΗΣ_ΓΗΣ _ΘΕΩΡΗΣΗ.pdf [2.993 KB]